plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
VAD ÄR TEKNIKCOLLEGE - Teknikcollege

VAD ÄR TEKNIKCOLLEGE

Teknikcollege är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare i Sverige och syftar till att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar.
Konceptet initierades år 2004 av Industrirådet och idag finns 24 regionala Teknikcollege, där en region består av minst tre kommuner. I regionerna ingår sammanlagt 150 utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag. Regionen drivs av en regional styrgrupp och det finns också en regional processledare, som har ett övergripande ansvar för den operativa verksamheten.
Varje regionalt Teknikcollege är i sin tur uppbyggt av flera lokala Teknikcollege, som består av närliggande utbildningssamordnare, företag och kommuner. Arbetet här drivs av en lokal styrgrupp. Företagen är aktiva i samarbetet genom att påverka utbildningarnas innehåll och dela med sig av sin kompetens på olika sätt. De bidrar också till att de studerande utbildas med modern och relevant utrustning. Det gemensamma målet är att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar, så att tillräckligt många elever väljer dem.
Teknikcollege bygger sedan konceptet startade på regional samverkan mellan minst tre kommuner och regleras via avtal mellan berörda parter. Samverkan mellan kommuner ger möjlighet att dela på kostnader och dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk. En regional samverkan kring exempelvis utbildningsutbud, marknadsföring och handledarutbildning syftar till att skapa ökad resurseffektivitet för ökad kvalitet i utbildningarna. Genom de styrgrupper som finns inom Teknikcollege där arbetslivet är i majoritet ges företagen möjlighet till att tillsammans med utbildningsanordnarna utveckla utbildningar mot kommande kompetensbehov och på så sätt påverka sin kompetensförsörjning
I Teknikcollege regioner ingår sammanlagt 150 utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag. Regionerna drivs av regionala styrgrupper med regionala processledare vars uppdrag bland annat är att leda regionen utifrån Teknikcollege kriterier, på uppdrag av den regionala styrgruppen.


VARFÖR TEKNIKCOLLEGE

År 2025 kommer 30 % av de som idag jobbar inom svensk industri att ha gått i pension och med dem följer många års erfarenhet och kunskap. Det innebär att kommuner och företag aktivt behöver hitta ny arbetskraft. Arbetsmarknaden för utbildade inom teknik, el och energi, fordon, finsnickeri eller industriteknik ser därför mer lovande ut än någonsin.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin och arbetar nationellt, regionalt och lokalt. Genom att få företag, kommuner och utbildningsanordnare att samarbeta skapar vi en matchning mellan utbildning och arbetsliv. Vi har ett gemensamt mål – industrins tillväxt genom kompetent arbetskraft tack vare kvalitetssäkrade utbildningar.

Inom Teknikcollege ryms programmerare, mattesnillen och svetsälskare tillsammans med lärare och föreläsare som har erfarenhet av vad de pratar om. Utbildningen lämnar plats för både praktiska och teoretiska ämnen så att den studerande ska kunna gå direkt ut i arbetet eller vidare till fortsatta studier, på exempelvis yrkeshögskola eller teknisk högskola.

Teknikcolleges samverkansmodell är unik och möjliggör att tekniskt inriktade utbildningar ligger i framkant. Tack vare att kommuner och företag påverkar såväl inriktning som innehåll i våra utbildningar förbereds framtida medarbetare för vad arbetsmarknaden behöver.


VEM ÄR TEKNIKCOLLEGE TILL FÖR?

Teknikcollege är till för industrin. För att svenska industri- och teknikföretag ska kunna fortsätta att bidra till sysselsättning och välstånd krävs kompetenta medarbetare, och de utbildas genom Teknikcollege. Vid utbildningens slut har de studerande skaffat sig de kunskaper som behövs för att företagen ska kunna rekrytera dem direkt. Detta hjälper företagen att fortsätta att vara konkurrenskraftiga, på både kort och lång sikt.

Teknikcollege är till för de studerande. En utbildning certifierad av Teknikcollege ger eleverna den kunskap som efterfrågas hos företagen. På så vis blir det lättare att få jobb direkt efter avslutad utbildning eller att fortsätta med högre studier. Teknikcollege är ett effektivt sätt att framtidssäkra karriären.

Teknikcollege är till för utbildningsanordnarna. Genom Teknikcollege får utbildningsanordnare en naturlig närhet till den egna regionens näringsliv. På så vis kan de erbjuda än mer relevanta utbildningar. Genom att erbjuda utbildningar certifierade av Teknikcollege blir skolan också mer attraktiv och lockar fler sökande.Skriv ut

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.