fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Validering av kompetens ger ökad konkurrenskraft

Genom att validera sin kompetens kan medarbetare, elever och individer med odokumenterad arbetslivserfarenhet få papper på vad de faktiskt kan. Det ökar deras tillgänglighet för arbetsmarknaden och visar var det är läge att fylla på med nya kunskaper.

Just nu pågår arbetet med att starta upp tolv nya ackrediterade testcenter för validering av industrikompetens inom Teknikcollege. Det är en skarp åtgärd för att möta industrins utmaningar inom kompetensförsörjning. Tommy Töyrä är delprojektledare för ansvarsområdet Kvalitet i utbildningen inom ESF-projektet Status, kvalitet och matchning (SKM). Arbetet har gått över förväntan och redan i vår går utvecklingsgruppen in i skarpt läge:

– Vi har redan utbildat 24 testledare, alla lärare inom Teknikcollege. Vi har också genomfört ett lite mindre omfattande förtest av Industriteknik BAS med 137 elever. Alla går Industritekniska programmet på tio olika Teknikcollege i Sverige. Valideringen är ett viktigt verktyg för att kvalitetssäkra innehållet i de utbildningar som certifieras av Teknikcollege. Företag har också deltagit för att validera sina medarbetares kompetens. Det ger dem ett strukturerat sätt att arbeta med fortbildning av sin personal. Nu är vi redo att ta nästa steg och se till att tolv olika skolor inom Teknikcollege blir ackrediterade och aktiva testcenter. De ska i första hand kunna utföra bastestet, Industriteknik BAS. Målet är att genomföra skarpa valideringar inom ramen för projektet SKM under våren. Målgrupperna är elever inom Teknikcollege, medarbetare inom industrin och personer valideras via arbetsförmedlingen. På sikt kommer även fördjupade tester inom olika kompetensområden att lanseras, t ex svets eller automation, säger Tommy Töyrä.

Testcenter skapar lokala kompetensnoder

En som certifierats som testledare är industriläraren Peter Svensson. Han och kollegan Magnus Österberg är ansvariga för Industritekniska programmet på Söderslättsskolan i Trelleborg:

– Nu är vi certifierade testledare och kan genomföra valideringar för både skola och näringsliv. Det var en intressant utbildning och vi fick träffa andra lärare i samma situation från hela Sverige. Nu har vi har kört testet Industriteknik BAS på ett 40-tal medarbetare från olika företag runt Trelleborg, bland annat Reppu, Textron GSE, Tre-mek och Ljungqvist & Blomberg. Det har varit genomgående positiv respons från företagen. Kommunförbundet Skåne har bidragit med pengar för att vi ska komma igång med valideringarna i praktiken. Det är viktigt att den här möjligheten finns lokalt. Det är ett bra sätt att kolla av vilka kunskaper och färdigheter elever får med sig ut i arbetslivet. Och våra lokala företag kan validera medarbetarnas kompetens för att behålla konkurrenskraften. Sen kan vi samarbeta kring en långsiktig gemensam plan för kompetensutveckling. Vi har möjlighet att skräddarsy uppdragsutbildningar för företag i regionen, det är verkligen en win-win, säger Peter Svensson.

Validering utmanar, men ska gynna både arbetstagare och arbetsgivare

Det är inte alla som upplever det som positivt att bli testad. Det ligger ett stort ansvar på företagen att vara tydliga och förklara varför testet genomförs:

– Vi har insett att det är väldigt viktigt att företagen förklarar varför det är bra för alla parter att validera medarbetarna. De som testas bör vara övertygade innan de träffar oss testledare. Vissa har tyckt det var jättebra att göra testet. Andra undrar om det är för att se vilka företaget kan säga upp? Vi får förklara att det blir betydligt lättare att byta jobb eller förhandla med chefen om de har papper på vad de kan. Och för företaget att välja rätt utbildningsinsatser, säger Peter.

Det finns andra utmaningar med valideringen, språket är ett. Många som testas är nyanlända som behöver få papper på vad de kan. Om de inte hunnit komma in i svenskan kan det vara svårt att läsa långa frågor och tyda snarlika svarsalternativ:

– Vi har märkt att språket är en tröskel för många nyanlända. Frågor och svarsalternativ måste vara enkla att läsa och förstå. Vi saknar också ett bredare spektrum på teknikfrågorna. Idag ställs i princip inga frågor kring till exempel heta arbeten som ju relevant i nästan all industri. Och vi som arbetar mycket med svets hade gärna sett fler frågor kring det, även på en grundläggande nivå. Vi gör en utvärdering efter varje test och ger feedback till både beställare och de som utformar testen, berättar Peter.

Testet Industriteknik BAS hanteras av Skärteknikcentrum. Det är de som ackrediterar testcenter och certifierar testledare.

Snart skarpa test och fler yrkesspecifika inriktningar

Under våren 2019 är målet är att köra skarpa test på en mindre grupp elever vid varje program som är certifierat av Teknikcollege. Det ger ett underlag på ungefär 100 elever:

– Planen är att våra testledare ska få behörighet i fler valideringsverktyg. De valideringsverktyg som är aktuella är Underhåll BAS, Automation BAS, Grönt certifikat (CNC Teknik 2017), Svets och Maskinkörkortet för trä- och möbelindustrin. Testledarens kompetensinriktning och intresse avgör vilket valideringsverktyg som blir aktuell. Vi håller på och gör en intresseinventering nu och utbildningsinsats är planerat till den 6 maj, berättar Tommy Töyrä.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.