fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Pressrelease

Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland slås samman för att sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor

Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Grundades redan 2006 av industrins parter för att genom samverkan kvalitetssäkra de industrirelaterade och tekniska gymnasieutbildningarna. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.

Behovet av kompetens inom industrin har emellertid varit avsevärt mycket större än vad de Teknikcollegecertifierade utbildningarna kunnat leverera. Därför bildades, genom initiativ från bl a dåvarande Region Värmland och industrins nationella parter, under 2018 Industriråd Värmland för att fokuserat kunna få fart på den industrirelaterade vuxenutbildningen i Värmland som vid den tiden utbildade alldeles för få vuxna till industrijobb i relation till det stora behov av arbetskraft som finns inom värmländsk industri, där ca nya 300 personer behövs varje år för att företagen ska kunna leverera produkter och tjänster.

Sex industrinoder skapades, på de sex orter där det redan fanns etablerade Teknikcollege, Arvika, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle, och ett avtal tecknades mellan alla sexton kommuner i Värmland för att möjliggöra ett fritt sökande för alla värmlänningar till utbildningar på dessa noder. Under 2019 och 2020 har Industrirådet i projektform, finansierat av Tillväxtverket, Region Värmland och Arbetsförmedlingen, sökt utveckla den industrirelaterade vuxenutbildningen. Projektet har varit en del i genomförandet av omställningen till Smart industri i Region Värmland.

Under det första året, 2019, inledde sammanlagt 171 individer utbildning till industrirelaterade yrken. Under 2020 har motsvarande siffra varit 183, alltså sammanlagt 354 individer på två år!
I jämförelse med de 32 elever som enligt Skolverkets statistik år 2018 läste industrirelaterad vuxenutbildning i Värmland.

Arbetet har under hela tiden på nära håll följts av det nationella Industrirådet och har även fått nationell uppmärksamhet i många andra sammanhang då liknande utmaningar kring industrins kompetensförsörjning finns i hela landet. Intresset har varit så stort att när det nu är dags för nästa steg i utvecklingen så är de nationella parterna inom Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och IF Metall fortsatt intresserade av att följa utvecklingen och har därför, tillsammans med Region Värmland, beslutat om att finansiera ett projekt där man bl a kommer att arbeta för att integrera arbetet i Industriråd Värmland och Teknikcollege.

Målsättningen är ”en väg in” för alla behov av industriell och teknisk kompetens i Värmland. Detta gör det enklare för arbetsgivare och elever att hitta rätt, oavsett om det gäller yrkesutbildningar (gymnasiala eller eftergymnasiala) eller den interna kompetensutvecklingen i företaget. Alla aktörer som ingår i kompetensförsörjningssystemet – kommuner, utbildningsanordnare, företag m fl. behöver samverka ännu mer än vad man gör idag.

Under första halvåret 2021 kommer en gemensam organisationsform för Industråd Värmland och Teknikcollege Värmland att tas fram och implementeras. Modellen med utbildningsnoder kommer även den att vidareutvecklas och ytterligare förfinas. Detta är viktiga ytterligare steg för att långsiktigt skapa ännu bättre förutsättningar för industri- och teknikutbildningar i Värmland. Arbetet är långsiktigt och kräver uthållighet från såväl kommuner som utbildningsanordnare och företag. Därför kommer projektet även att se över befintliga finansieringsmodeller för att därigenom säkra upp långsiktig finansiering av det för Värmland viktiga arbetet med industrins kompetensförsörjning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.