fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Skolan drar i gång

Skolstart för 600 certifierade programinriktningar

Denna och nästa vecka börjar många förväntansfulla studerande skolan. Från vår senaste nationella rapportering räknat drar nära 600 olika utbildningar och programinriktningar nu igång som är certifierade av Teknikcollege.


Foto: Från Teknikföretagens bildbank Bredda bilden

För en del är det kanske första gången man stöter på vårt koncept och för andra kanske det är sista året innan den stundade examen. För den enskilda eleven, oavsett vilken utbildningsnivå, ska man alltid ha med sig att studierna framöver är kvalitetssäkrade för att matcha de närliggande teknik- och industriföretagens kompetensbehov. Bara det är argument nog att känna sig stolt över och se fram emot den studietid som väntar.  

Det är viktigt att den studerande ges rätt förutsättningar och presenteras för utmaningar direkt hämtade från företagens verklighet för att kunna stärka matchningen för den efterfrågade kompetensen. Svensk industri sysselsätter, direkt och indirekt, 1 miljon människor. Med kommande pensionsavgångar, i verksamheter som tenderar att bli allt mer kunskapsintensiva, krävs ständigt nya medarbetare med hög kompetens. Teknikcollege som lösning på denna utmaning blir således en avgörande faktor.

Varför välja Teknikcollege?

En Teknikcollegecertifierad utbildning är internationellt konkurrenskraftig. För att på bästa sätt säkerställa kvaliteten finns en väl utvecklad samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och företag inom Teknikcollege. De studerande får rätt förutsättningar för jobb och vidare studier. Målet är utbildningar som håller högsta kvalitet som stärker den svenska industrins kompetensförsörjning.

Välkommen till en härlig studiehöst!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.