fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Uppdatering via skm

Nytt i handledarutbildningen och lansering av digitalt apl-stöd

Apl, LIA och praktik är centrala delar av elevens utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Inom Teknikcollege har vi sedan tidigare tagit fram en egen handledarutbildning som är godkänd av Skolverket och är anpassad för industrirelevanta utbildningar och svensk industri. Nu har den uppdaterats med en fördjupning i avsnittet arbetskultur och inkludering. Utbildningen har också fått sällskap av ett framtaget digitalt planeringsstöd som underlättar hela processen kring apl. En spännande och efterlängtad utveckling för vår populära utbildning för handledare!

Handledarutbildningens innehåll
  • Avsnitt: Förberedelser
  • Avsnitt: Arbetsmiljö
  • Mentimeterövning
  • Nytt: Avsnitt Arbetsplatskultur och inkludering
  • Avsnitt: Planering för lärande
  • Trepartssamtal
  • Avsnitt: Samtal för lärande

Teknikcollege digitala apl-stöd

Teknikcollege har nyligen tagit fram ett digitalt apl-stöd som kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt apl, LIA och prao på högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Med apl-stödet kan eleven enkelt dokumentera vad hen gör på arbetsplatsen utifrån lärandemålen. Handledaren kompletterar elevens bilder och reflektioner med uppmuntrande och utvecklande kommentarer. Elevens lärare på skolan får genom pushnotiser i digitala apl-stödet snabbt reda på när eleven gjort ett nytt inlägg och kan stötta hens lärande genom formativ feedback.

Utbildningsdagar i apl-verktyget kommer att genomföras den 15 januari och den 28 januari på Storgatan 5 i Stockholm. Vid intresse, maila delprojektledare Tommy Töyrä.

 

Relaterad information

Affärsavtal och information om GDPR hittar du på www.tcportalen.se inom kort.

Kontakt

Tommy Töyrä
Delprojektledare Ökad kvalitet i utbildningen
tommy.toyra@skol.lulea.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.