fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Uppdrag granskning

Hur fungerar certifieringen?

REPORTAGE OM TEKNIKCOLLEGE UPPLANDS ÅTERCERTIFIERING
Gemensamt för alla regioner och utbildningsanordnare inom Teknikcollege är att man genomgår en omfattande granskningsprocess innan man blir certifierad. För att bli certifierad som Teknikcollege krävs att utbildningen uppfyller åtta kvalitetskriterier. Dessa kriterier säkerställer processen för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver. Men vad innebär det egentligen att granskas, och hur går det till? Vi följde med Teknikcollege granskningskommitté ut på uppdrag till Uppland som står inför en regional återgranskning.

Klockan har precis slagit 10 och vi sitter i en av lokalerna på Wilhelm Haglunds gymnasieskola i Gimo, som sedan 2012 är en del av Teknikcollege Uppland då hela regionen certifierades för första gången för en treårs period. Det är en stor dag för Uppland då besöket från Industrirådets granskningskommitté är en milstolpe i deras process för att återcertifieras som Teknikcollege. Regionerna inom Teknikcollege måste, efter tre år som certifierade, genomgå en så kallad återgranskning. Det är en viktig del i arbetet för regionerna, man måste kunna visa att Teknikcollege är en ständigt pågående process där nulägesbeskrivningar, handlingsplaner, visioner och mål utvärderas och utvecklas. De återkommande granskningarna är en viktig del för att säkerställa den kvalité som Teknikcollege konceptet eftersträvar.

Det råder en förväntansfull, nästan laddad stämning i lokalen. Man är väl medveten om betydelsen av kvalitetssäkrade utbildningar då företagen i regionen har ett stort behov av kompetent arbetskraft. Detta var något som den regionala styrgruppsordföranden, Bengt Ahlberg, Sandvik, poängterade redan för tre år sedan, när regionen certifierades första gången.

– Industrin i Uppland investerar flera miljarder årligen och en av de viktigaste frågorna är att säkra kompetensförsörjningen i våra företag. Vi är oerhört glada för att vi har blivit certifierade och det betyder mycket för industrins framtida rekrytering sa, Bengt Ahlberg redan år 2012.

Nu, tre år senare, är det återigen Bengt som tillsammans med processledare Margaretha Sjöberg Boström hälsar granskningskommittén och representanter från Teknikcollege Uppland välkomna. Deltagarna vid dagens träff består av parterna inom samverkan från hela Uppland t.ex. företagsrepresentanter, politiker, arbetsförmedlingen, skolledare, rektorer, lärare samt studerande.

– Vad är det då som har hänt sedan certifieringen 2012, frågar Bengt dagens deltagare. Det året startade arbetet med Teknikcollege i Uppland och idag har regionen samlats för läxförhör, som Bengt uttrycker det. Eftersom Teknikcollege är ett pågående kvalitetsarbete blir det här ett tillfälle för samtliga utbildningsanordnare och företagsrepresentanter att redovisa sina särskilt utmärkande styrkor men samtidigt belysa de utvecklingsområden och förbättringspunkter som de identifierat.

Under förmiddagen får vi ta del av det ena lyckade exemplet efter det andra. På Wilhelm Haglund är man extra stolt över det stora företagsengagemang man har skapat. Högbergsskolan kan konstatera att man är ensam utbildningsanordnare i regionen som erbjuder samtliga program och på Fyrisskolan talar man om den nära koppling man har till Uppsala universitet. Och så låter det under hela dagen, men då och då bryter representanter från granskningskommittén in med frågor.

– Har ni funderat något över hur man kan engagera fler små och medelstora företag, och hur ni ser till att kvalitetssäkra er APL-verksamhet? undrar Industrirådets representanter. Henrik Smedmark, Trä- och möbelföretagen, Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna och Jesper Lundholm, Unionen är de som på uppdrag av Industrirådet granskar Teknikcollege Uppland.

Industrirådets granskningskommitté består av representanter från Industrirådets medlemsorganisationer och samtliga har ett gemensamt expertområde: kompetensförsörjningsfrågor. Det är deras bedömning tillsammans med den återansökan, som regionen skickat in sedan tidigare, samt samtal och intryck från dagens besök som ligger till grund för Industrirådets kommande beslut om återcertifiering.

– Det är viktigt att poängtera att granskningskommittén i första hand företräder industrin och företagens behov och intressen, men man får inte glömma att det, i slutändan, är de studerande vi gör det här för, säger Henrik Smedmark.

Jesper är ny som granskare och dagens granskningsbesök är hans första. Henrik och Fredrik har lång erfarenhet av att granska regioner och utbildningsanordnare.

– Med intresse för uppgiften, ett stort engagemang, en väl fungerande samverkan och där kvalitetssäkring av processen står i centrum kommer man långt, förklarar Fredrik Gunnarsson. Fredrik är lite extra laddad idag eftersom han själv är uppväxt på orten och tog studentexamen från Högbergsskolan 1982.

– Ingen risk att du förhåller dig lite väl partisk idag?
– Nej, när det handlar om Teknikcollege är det vår uppgift som granskare att se till att regionerna och utbildningsanordnarna håller den nivå som krävs, säger Fredrik.

När granskningskommittén tagit del av utbildningsanordnarnas föredrag har det blivit dags för en riktig höjdpunkt, nämligen samtal med experterna på utbildning och kanske regionens viktigaste tillgång, de studerande. Övriga deltagare lämnar för en kort stund lokalen och granskningskommittén ber de studerande svara på ett antal frågor kopplat till dagens granskningsärende.

Vad är bra med Teknikcollege och är ni nöjda med utbildningen, är några av frågorna som de får fundera över. Det tar inte lång tid innan man, som observatör, kan konstatera att det råder konsensus bland de tillfrågade: man är jättenöjd, det är till och med så att många upplever att man utvecklats mer än förväntat. Det här är svar som Margaretha Sjöberg Boström blir lite extra glad över, för hon vet verkligen vad Teknikcollege handlar om då hon varit spindeln i nätet för Tc uppland i över tre år.

– Det är de studerande som står i centrum och som förtjänar att få en kvalitetssäkrad utbildning, menar Margaretha.

Och hur slutade då dagens granskning för Teknikcollege Uppland? Ja, nu är det upp till granskningskommittén att prata ihop sig och sammanställa protokoll, det slutgiltiga svaret får vi vänta på, men det råder ingen tvekan om att dagens besök fungerade väldigt bra.

– Det är helt fantastiskt vilket roligt arbete vi har, konstaterar Jesper och sneglar mot Henrik och Fredrik, som nickar instämmande.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.