Studenten

Student 2012 2012-06-08

Nu i dagarna går studerande runt om i landet ut från en Teknikcollegecertifierad gymnasieutbildning. Dessa studerande går vidare ut i arbetslivet eller vidare till fortsatta studier som ambassadörer för Teknikcollege.

Ca 2800 årskurs treor tar studenten från en certifieradutbildning och flertalet av dessa erhåller även diplom och intyg att ta med sig ut i arbetslivet. Alla Teknikcollegecertifierade regioner och utbildningsanordnare delar ut diplom och intyg till studerande som genomgått en Teknikcollegecertifierad utbildning. Diplom och intyg erhålls utifrån nationella riktlinjer och alla studerande har möjlighet att erhålla dessa oavsett i vilken del av Sverige man har genomfört utbildningen. Diplomet och intyget visar att den studerande på ett förtjänstfullt sätt genomfört en Teknikcollegecertifierad utbildning och APL.

Saab Tekniska Gymnasium, STG, i Arboga är årets studentavslutning extra speciell då årets avgångsklass är den första att ta studenten från utbildningen. Igår firades eleverna med en avslutningsceremoni på Saab i Arboga.

Ett femtiotal personer hade samlats för att fira avgångsklassen. Bland annat Saabs vd Håkan Buskhe och Västmanlands landshövding Ingemar Skogö, som både höll ett avskedstal till studenterna. Saabs affärsområdes chef Lars Erik Wige belyste i sitt tal vikten av att företag verkar för att öka ungdomars intresse för teknik- och industri relaterade ämnen.

Studenterna ärades även av Saab JAS Gripen som flög över området för att hylla den första avgångsklassen.

Saab Tekniska Gymnasium startade läsåret 09/10 som ett samarbete mellan Saab och Vasagymnasiet i Arboga. Programmet är ett teknikprogram som kompletteras med utbildning inom Saabs teknik- och utbildningsområden, flygteknik, övervakning/spaning, kommunikation/ledning, säkerhet och logistik.

Studenterna från Saab Tekniska Gymnasium liksom övriga studenter från certifierade utbildningar går efter studenten vidare ut i arbetslivet eller vidare till fortsatta studier som ambassadörer för Teknikcollege.

Avgångseleverna från Saab Tekniska Gymnasium

Läs mer om avslutningsceremonin och STG:s avgångselever

Magasin 24

Västmanlands television

Saab

TEKNIKCOLLEGE /

Riksföreningen Teknikcollege Sverige

c/o Teknikföretagen
Storgatan 5
Box 5510
114 85 Stockholm